توكل ,وقتى ,تكيه ,مفهوم ,قرآن

توكل در قرآن يک مفهوم زنده‏ كننده و حماسى است؛ يعنى هرجا كه قرآن مى‏ خواهد بشر را وادار به عمل كند و ترسها و بيمها را از انسان بگيرد، مى‏ گويد نترس و توكل به خدا كن، تكيه ‏ات به خدا باشد و جلو برو، تكيه ‏ات به خدا باشد و حقيقت را بگو، به خدا تكيه كن و از كثرت‏ انبوه دشمن نترس. ‏

وقتى كه شما توكل را در ميان تفكر امروز مسلمين جستجو مى‏ كنيد، مى‏ بينيد يک مفهوم مرده است. وقتى مى‏ خواهيم ساكن بشويم و جنبش نداشته باشيم، وقتى مى‏ خواهيم وظيفه را از خودمان دور كنيم و آن را پشت سر بيندازيم به توكل مى ‏چسبيم. مفهوم توكل درست وارونه آن چيزى كه قرآن تعليم داده در افكار ما وارد شده است‏.

احیاء تفکر اسلامی، ص58

منبع اصلی مطلب : پاتوق بچه شیعه ها
برچسب ها : توكل ,وقتى ,تكيه ,مفهوم ,قرآن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : توکل مفهومی حماسی یا مخدر/شهید مطهری